Ozdoby, prace malarskie - Ekonomia Społeczna na Pomorzu Zachodnim

Ekonomia Społeczna

Ekonomia Spoleczna
Strona Główna » Produkty » dom i ogród » Ozdoby, prace malarskie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie powstał w grudniu 2009 r. Celem warsztatu terapii jest doskonalenie, rozwijanie lub nabywanie umiejętności samoobsługowych życia codziennego, a także zaradności osobistej.
Warsztat jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej lub społecznej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolinie działają cztery pracownie, w których osoby z dysfunkcjami nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym:
– pracownia gospodarstwa domowego
– pracownia poligraficzno-komputerowa
– pracownia ochrony środowiska
– pracownia plastyczno-zdobnicza.

Skip to content