Krawiectwo - Ekonomia Społeczna na Pomorzu Zachodnim

Ekonomia Społeczna

Ekonomia Spoleczna
Strona Główna » Produkty » tekstylia » Krawiectwo

Zakład Aktywności Zawodowej przy PSONI Koło w Kołobrzegu

Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu jest zakładem o charakterze produkcyjno-usługowym, prowadzącym działalność w czterech działach:

  • Dział gastronomiczny
  • Dział krawiecki
  • Dział ogrodnictwa
  • Dział poligrafii i sitodruku.

Wyposażenie Zakładu Aktywności Zawodowej w najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne pozwoliło na wprowadzenie systemów jakości i zarządzania poszczególnymi procesami produkcji oraz rzetelne, sumienne i terminowe wykonywanie podjętych zadań.

Prowadząc działalność gospodarczą, Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu jednocześnie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu prowadzi działalność gospodarczą, a wszystkie wygospodarowane zyski stanowią Zakładowy Fundusz Aktywności. Z funduszu korzystają wyłącznie niepełnosprawni pracownicy, a środki mogą być przeznaczone na polepszenie warunków życia i pracy osób zainteresowanych.

W ZAZ zatrudnionych jest 47 osób niepełnosprawnych, ich pracę wspiera 19 pracowników kadry, głównie instruktorów.

Skip to content