Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja - Ekonomia Społeczna na Pomorzu Zachodnim

Ekonomia Społeczna

Ekonomia Spoleczna
Strona Główna » Lista podmiotów » Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy został powołany przez A. Felską w 2017 roku i był zaledwie szóstym uniwersytetem ludowym w kraju a jedynym w województwie zachodniopomorskim. Wizją A. Felskiej było przywrócenie świetności uniwersytetów ludowych jako placówek budujących społeczeństwo obywatelskie. ZUL jest niepubliczną placówką edukacyjno–wychowawczą szczególnie dla osób dorosłych, działającą w oparciu o grundtvigiańskie idee.

Uniwersytety Ludowe działają przede wszystkim w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie dostęp do innych form edukacji czy rozwoju jest utrudniony. Rolą ZUL jest przygotowanie współczesnego człowieka do funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Od początku funkcjonowania ZUL zrealizował kilkadziesiąt projektów o szerokim zasięgu. Rokrocznie przygotowujemy kilkudziesięciu animatorów i liderów lokalnych. Nasi absolwenci powołują NGO’sy i działają na rzecz swoich małych ojczyzn promując postawy obywatelskie i wolontariackich. Pomysł powołania do życia ZUL powstał podczas prac nad dysertacją doktorską, nad którą pracuje A. Felska. Od tego momentu rozpoczęły się poszukiwania możliwości utworzenia UL.

A. Felska jest osobą zaangażowaną na rzecz środowiska lokalnego, walczy z problemami społecznymi, podejmując inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych. Nieustannie wykazuje się przywództwem, innowacyjnością i inicjatywą w świadczeniu usług na rzecz społeczeństwa. Od początku działalności A. Felska była zaangażowana w prace nad Rządowym Programem Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na skutek czego została ekspertem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Należy podkreślić, że ZUL był jedną z organizacji założycielskich Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych.

To wszystko spowodowało, że po niespełna 5 latach działalności ZUL może szczycić się posiadaniem normy jakości ISO 9001:2015 w zakresie edukacji ustawicznej (jako jedyna placówka tego typu w kraju) oraz wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Dużym wyróżnieniem jest fakt, że dnia 21.12.2021 Fundacji został nadany status przedsiębiorstwa społecznego. Z kolei od stycznia 2022 ZUL jest Organizacją Pożytku Publicznego. Na co dzień ZUL  współpracuje z wieloma bliźniaczymi instytucjami w kraju, jak i zagranicą m.in. Danią, Niemcami, Norwegią, Szwecją, Finlandią i Austrią. Współpraca ta skutkuje wieloma publikacjami oraz wspólnymi konferencjami międzynarodowymi, których organizatorem jest ZUL.

Przy ZUL działa również Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej dla osób wykluczonych społecznie. Nasze działania są doceniane. W ubiegłym roku otrzymaliśmy decyzję o objęciu jednej z naszych inicjatyw (konferencji z okazji 100-lecia powstania pierwszego UL) patronatem narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Otrzymaliśmy nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021, w kategorii „Inteligentny Rozwój Edukacji” a także nominację do nagrody Magnolie EFS w kategorii  “Beneficjent z pasją”.

Skip to content