Fundacja Rewelacja - Ekonomia Społeczna na Pomorzu Zachodnim

Ekonomia Społeczna

Ekonomia Spoleczna
Strona Główna » Lista podmiotów » Fundacja Rewelacja
Fundacja została założona w 2021 roku. Celem i misją fundacji jest budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, projekty informacyjne.
Trzy główne cele fundacji to:
1) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, służące poprawie stanu środowiska naturalnego;
2) wspieranie społecznych ruchów ekologicznych;
3) oddziaływanie na świadomość społeczeństw co do stanu środowiska naturalnego;
Skip to content