„Co z mamą?” Fundacja na rzecz osób z chorobą otępienną i ich opiekunów - Ekonomia Społeczna na Pomorzu Zachodnim

Ekonomia Społeczna

Ekonomia Spoleczna
Strona Główna » Lista podmiotów » „Co z mamą?” Fundacja na rzecz osób z chorobą otępienną i ich opiekunów
Fundacja istnieje od 1 czerwca 2020 r. Powstała z wielkiej potrzeby wspólnego działania na rzecz poprawy sytuacji osób z chorobą otępienną i ich opiekunów. Sami jesteśmy opiekunami bliskich nam osób. I dzięki opiece nad nimi się poznaliśmy. Powołując do życia fundację, postawiliśmy sobie za cel: 
·         zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób otępiennych,
·         bieżące wsparcie opiekunów i chorych,
·         podnoszenie standardów opieki nad chorymi,
·         rozwój profesjonalnego oraz systemowego wsparcia w terapii oraz opiece nad chorym z otępieniem (w tym szczególnie z otępieniem o wczesnym początku).
Inicjujemy i wspieramy wszelkie działania służące poprawie sytuacji chorych i ich bliskich, m.in. prowadzimy grupę wsparcia dla opiekunów, dyżury telefoniczne i online dla osób w pilnej potrzebie, wspieramy opiekunów w każdej sytuacji, z jaką się do nas zwrócą, Organizujemy spotkania wytchnieniowe, spotkania z ekspertami, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z zakresu chorób otępiennych i opieki nad osobą z otępieniem. Prowadzimy kampanie zwiększające świadomość społeczną dot. Alzheimera i innych otępień, mówimy o chorobie, przełamujemy tabu, staramy się przywracać chorym i ich rodzinom miejsce w społecznej świadomości i chronić ich przed wykluczeniem społecznym.
 
Skip to content