Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Biuro Rozwoju Społecznego

ul. Starzyńskiego 3-4,
70-506 Szczecin

tel. (+48 91) 42 53 617