Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług doradczych dotyczących obszaru ekonomii społecznej i solidarnej, prowadzonych przez pracowników w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

Zakres tematyczny doradztwa obejmuje następujące kwestie:

 • sieciowanie podmiotów reintegracyjnych – Kluby Integracji Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej;
 • sieciowanie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej i solidarnej z terenu województwa zachodniopomorskiego;
 • tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej i solidarnej;
 • tworzenie lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej.

Odbiorcami wsparcia mogą być:

 • podmioty ekonomii społecznej i solidarnej;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • partnerzy społeczni i gospodarczy;
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w zakresie:
  •  rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej;
  • zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej;
  • rozwoju partnerstwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie:
  • rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej;
  • zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej;
  • rozwoju partnerstwa.

Kontakt z doradcą: Piotr Szeszko, tel. 91 42 53 631, e-mail: pszeszko@wzp.pl.