Bez kategorii

Podmioty ekonomii społecznej – instytucje wspierające środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym

Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym jest szczególnie istotnym zadaniem dla podmiotów ekonomii społecznej. Instytucje zajmujące się udzielaniem tego rodzaju pomocy, dają szansę osobom zmarginalizowanym na znalezienie pracy i reintegrację społeczną, przez co bezpośrednio wpływają na poprawę ich życia. Dzięki temu, osoby ze środowisk zagrożonych wykluczeniem mogą aktywnie przyczynić się do rozwoju regionu. Ich praca w […]