Podmioty ekonomii społecznej łączą gospodarkę rynkową z usługami socjalnym dla jednostek i zbiorowości lokalnej. Odnosząc się do tych założeń, Województwo Zachodniopomorskie ogłasza konkurs filmowy. Ma on zainspirować uczniów szkół podstawowych oraz średnich z terenu województwa zachodniopomorskiego do zmierzenia się z tematyką ekonomii społecznej. Konkurs propaguje współdziałanie, solidarność i bezinteresowną pomoc w działaniach podmiotów ekonomii społecznej. Organizatorzy zachęcają do oryginalnego ujęcia tej idei – w formie krótkiego filmu.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do wypowiedzi na temat ekonomii społecznej, zapoznanie ich z ideą realizacji celów gospodarczych i jednoczesnego wypełniania misji społecznej, potwierdzenia, że wybieranie produktów i usług lokalnych podmiotów ekonomii społecznej odbywa się z korzyścią dla wszystkich. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadanie konkursowe

Uczestnicy konkursu powinni przygotować krótki filmik pokazujący pracę, działalność lub wpływ na otoczenie podmiotu ekonomii społecznej z województwa zachodniopomorskiego. Długość filmu powinna wynosić od jednej do pięciu minut. Film należy przesłać na adres mailowy zachodniopomorskie@aplanmedia.pl. Do filmu należy dołączyć imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, miejsce zamieszkania, tytuł nagranego filmu oraz nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik. Jeżeli uczeń jest osobą niepełnoletnią, powinien przesłać skan wypełnionej i podpisanej przez opiekuna prawnego zgody na udział w konkursie.

Nagrody i zasady ich przyznawania

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody rzeczowe: komputer Laptop DELL Inspiron oraz hulajnoga elektryczna Motus Scooty. Komisja konkursowa, oceniając nadesłane prace, będzie zwracała uwagę na oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, powiązanie z podmiotami ekonomii społecznej, słownictwo i stylistykę oraz kreatywność. Spośród wszystkich propozycji dokona wyboru najciekawszego zgłoszenia, które otrzyma nagrodę główną – komputer. Dodatkowo, komisja konkursowa wybierze najlepsze dziesięć zgłoszeń, które wezmą udział w głosowaniu internetowym. Odbędzie się ono na stronie www.korzyscidlakazdego.pl. Zwycięzca głosowania internautów otrzyma nagrodę I stopnia – hulajnogę elektryczną.

Ważne daty

Konkurs trwa od 20 kwietnia 2022 r. do 13 maja 2022 r. Głosowanie rozpocznie się 23 maja 2022 r. o godzinie 09:00, a zakończy się 29 maja 2022 r. o godzinie 23:59. Każdy głos będzie musiał zostać potwierdzony poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres mailowy wskazany podczas oddawania głosu na dane zgłoszenie. Zwycięzców poznamy jeszcze przed wakacjami, już 30 maja 2022 r. organizator konkursu poinformuje laureatów o wygranej. Pamiętajcie, by odebrać telefon. Więcej informacji o konkursie dostępne na stronie www.korzyscidlakazdego.pl. Regulamin znajduje się na stronie http://www.korzyscidlakazdego.pl/konkurs.