W związku z zakończeniem prac nad Raportem o stanie ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku, Zachodniopomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjął uchwałę nr 1/2022  w sprawie pozytywnego zaopiniowania przedmiotowego Raportu. Zawarte w rozdziale 4 Wnioski i rekomendacje stanowią jednocześnie opinie i zalecenia dotyczące wdrażania Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022.
Raport jest wynikiem monitoringu stanu ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2018-2022. Badaniem objęto podmioty ekonomii społecznej, w tym m.in. podmioty reintegracyjne, przedsiębiorstwa społeczne oraz instytucje odpowiedzialne za wsparcie ekonomii społecznej, czyli np. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Raport zawiera analizę danych ilościowych pozwalających na opis stanu ekonomii społecznej w 2020 r. W dokumencie zamieszczono również rekomendacje dla dalszych kierunków działań, w celu rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Dokumenty do pobrania: