Dnia 17 stycznia br. w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne – III już spotkanie poświęcone pracom nad lokalnym planem rozwoju ekonomii Społecznej w gminie Drawno. Uczestnicy spotkania pracowali m.in. nad  określeniem celu głównego oraz celów szczegółowych wraz z działaniami.To była prawdziwa „Burza mózgów”.