Korzystanie z dóbr kultury przyczynia się do rozwoju intelektualnego ludzi oraz stymuluje procesy twórczego myślenia. Tę kreatywność można wykorzystywać w różnych dziedzinach gospodarki, także w działaniach ekonomii społecznej, czyli w dostarczaniu dóbr i usług publicznych, czy też rozwiązywaniu problemów socjalnych. Działania kulturalne sprzyjają tworzeniu się kapitału społecznego, wzmacniają zaufanie i pogłębiają relacje międzyludzkie. Dzięki temu można osiągnąć więcej korzyści zarówno społecznych jak i ekonomicznych.

Należy pamiętać, że zarówno tworzenie, jak i konsumpcja dóbr kultury wpływa na całą lokalną czy regionalną społeczność. W województwie zachodniopomorskim wartości te prezentują również podmioty ekonomii społecznej.

Poznać historię

Udział w tworzeniu i rozpowszechnianiu dóbr kultury daje ludziom poczucie przynależności i jest ważnym elementem lokalnej tożsamości. Znaczącą rolę odgrywają tu instytucje, które zajmują się działalnością kulturalną i jednocześnie oferują mieszkańcom swojego regionu możliwość poznania jego historii i kultury. Tu pojawiają się podmioty ekonomii społecznej. Przykładem jest Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska z Koszalina. Celem stowarzyszenia jest przybliżenie tematyki średniowiecza jak najszerszej grupie osób. Członkowie kompanii prowadzą warsztaty historyczne i taneczne, odwiedzają szpitale, hospicja, biorą udział w zbiórkach na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Angażują się w różnego typu projekty, by zaangażować w działania społeczność lokalną. Z inicjatywy bractwa powstał park, w którym w wakacje prowadzone są zajęcia łucznicze dla wszystkich chętnych. Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych w spotkaniach i turniejach ma duży wpływ na budowanie poczucia przynależności i dumy ze wspólnych osiągnięć. Dodatkowo zajęcia prowadzone przez stowarzyszenie pomagają zdobywać wiedzę i umiejętności, takie jak samodyscyplina i odpowiedzialność, jak również zachęcają młodych ludzi do nauki historii.

Oryginalne i niepowtarzalne

Podmioty ekonomii społecznej wzbogacają gospodarkę o ofertę, której często nie zapewnia istniejący rynek. Chodzi tu przede wszystkim o rękodzieło artystyczne czy produkty rzemieślnicze. Takie działania realizowane są przez instytucje proponujące unikalne produkty. Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie wykonują prace różnymi technikami: decoupage, malarstwo olejne, akrylowe, przedmioty użytkowe z gliny, itp. Osoby niepełnosprawne mają możliwość przelania na swoje dzieła świata widzianego ich oczami, a jednocześnie rozwijają umiejętności plastyczne. Produkty powstają z materiałów recyklingowych i chronią naturalne środowisko. Zakład Aktywności Zawodowej przy PSONI Koło w Kołobrzegu obok różnorodnych usług również oferuje wyroby artystyczne: piękne figurki, świeczniki, ozdoby oraz oryginalne projekty krawieckie i poligraficzne. Niepełnosprawni wykonują zadania z dokładnością i niezwykłą estetyką. Kreatywne projektowanie grafik, haft komputerowy i przygotowanie kampanii reklamowych to oferta spółdzielni socjalnej Promocjone.com działającej w Barlinku. Spółdzielnia łączy w sobie działalność gospodarczą ze staraniami umożliwiającymi powrót osób wykluczonych na rynek pracy oraz z działalnością społeczną. Współpracuje też z domami kultury organizując warsztaty dla najmłodszych mieszkańców miasta. Podmioty ekonomii społecznej nie tylko sprzedają swoje produkty i usługi, ale wprowadzając na rynek unikalne rękodzieło wnoszą realny wkład w otaczającą je rzeczywistość. Oferują społeczności lokalnej możliwość uczestnictwa w kulturze.

Przedstawienie czas zacząć

Kultura odgrywa ważną rolę nie tylko w zajmowaniu wolnego czasu, ale również pozwala na odkrywanie nowych miejsc, doznań i przeżywanie emocji. A gdzie rodzą się zainteresowania i pasje twórcze?  W teatrze, najlepiej amatorskim. Tam ludzie odnajdują sposoby pokazania swojego ja, uzewnętrznienia swoich potrzeb, ale też spełnienia zadań społecznych bez konieczności osiągania celów ekonomicznych. Przykładem wzorcowego budowania więzi międzyludzkich jest Stowarzyszenie Teatr Kana, jedno z najstarszych stowarzyszeń artystycznych Szczecina. Powstało w celu prezentowania i popularyzacji dorobku teatralnego środowisk twórczych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecina i całego kraju.  Odbywają się tam próby muzyczne i teatralne, spotkania, tworzone są projekty społeczne. Członkowie stowarzyszenia popularyzują wiedzę o sztuce oraz promują utalentowaną artystycznie młodzież. Wspólne przeżywanie wydarzeń artystycznych łączy ludzi i pokolenia, przeciwdziała alienacji i poczuciu wykluczenia. Zwłaszcza, że Stowarzyszenie Teatr Kana udostępnia swoje przestrzenie wszystkim, którzy mają pomysł na swoją w nich obecność i którzy chcą współtworzyć sztukę. Kultura jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju społecznego. Dlatego istotne jest wykorzystanie jej potencjału w realizacji zadań ekonomii społecznej. O PES, ich uczestnictwie w kulturze i innych aspektach ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim można przeczytać na stronie www.es.wzp.pl.