Dnia 29 listopada w Drawnie odbyło się drugie spotkanie warsztatowe poświęcone stworzeniu Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gminy, PUP, spółdzielni socjalnych, ŚDS, OPS.  Podczas spotkania dokonano diagnozy gminy pod kątem rozwoju ekonomii społecznej, jej potencjału i kierunków rozwoju.