Realizacja idei ekonomii społecznej łączy interesy gospodarki, ludzi i regionu. Jej podmioty koncentrują się przede wszystkim na tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej. Jednym słowem budują mosty pomiędzy gospodarką rynkową a usługami socjalnym dla jednostek i zbiorowości lokalnej. Jest to szczególnie ważne w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy wiele osób potrzebuje wsparcia i pomocy.

Troska o innych staje się bodźcem do aktywizacji społeczności lokalnych, a tym samym szeroko pojętego rozwoju lokalnego. Z działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES) czerpią korzyści zarówno ich klienci, jak i pracownicy, którym udało się wrócić do życia społecznego i zawodowego. W województwie zachodniopomorskim znajdują się podmioty o tradycyjnej formule gospodarowania, takie jak spółdzielnie pracy czy inwalidów, ale również podmioty nowego typu. Prowadzą one działalność nastawioną na integrację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są to spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Regionalny biznes z misją społeczną

Rozwój regionu uzależniony jest od społeczności lokalnych. Działające w nich przedsiębiorstwa społeczne podnoszą jakość życia mieszkańców, zmniejszają bezrobocie, dają szansę na udział w życiu społecznym osobom zagrożonym wykluczeniem. Bardzo ważnym aspektem działalności PES jest angażowanie do pracy osób, które z różnych przyczyn znajdują się poza rynkiem pracy, długotrwale bezrobotnych, chorych lub opiekujących się innymi. Wielu z nich posiada marnujące się umiejętności, talenty i ogromny potencjał zamknięty na co dzień w czterech ścianach. Ludzie ci mogą wnieść duży wkład w życie społeczności lokalnej podnosząc poziom jej funkcjonowania. Przykładem wzorcowego włączenia społecznego i aktywnej integracji jest Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Juchowie, który prowadzi działalność produkcyjno-usługową w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa. Oferując 50 osobom niepełnosprawnym pracę, wspiera ich rozwój osobisty i daje szansę na zmianę postrzegania ich możliwości i funkcjonowania. Podmioty ekonomii społecznej działają również w sektorze usług, zwłaszcza opiekuńczych, z którymi wolny rynek nie radzi sobie wystarczająco efektywnie. Społeczeństwo się starzeje, trzeba zapewnić mu opiekę, a jednocześnie zatrudnić więcej osób do pracy. Jak to zrobić, wiedzą pracownicy Spółdzielni Socjalnej SIRIA z Drawna, która łączy działalność usługową z udzielaniem wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i zależnym w miejscu ich zamieszkania. Na jej pomoc mogą liczyć osoby doświadczające ubóstwa, bezrobocia, kryzysu bezdomności. Spółdzielnia zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem, co w rzeczywisty sposób przekłada się na ich włączenie społeczne.

Otworzyć serca na święta

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, które kojarzą nam się z czasem spędzanym w rodzinnym gronie. Jednak w gorącym okresie przedświątecznym, zwłaszcza podczas pandemii, nic nie jest łatwe, ani zakupy i sprzątanie, ani zorganizowanie opieki nad niesamodzielną osobą, ani przygotowanie potraw. I tu z pomocą przychodzą podmioty ekonomii społecznej. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie, obejmujący opieką 40 pracowników z orzeczeniem o stopniu znacznym i umiarkowanym, oferuje szeroki zakres usług, w tym usługi sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych. Osoby niepełnosprawne chętnie zajmą się sprzątaniem domu, myciem okien, a także przygotowaniem grobu na święta. Umyją płytę nagrobkową, posprzątają teren wokół pomnika i postawią znicz. Pracownicy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu, pod okiem wyspecjalizowanej kadry, zajmują się prowadzeniem restauracji. Specjalnością prowadzonej części gastronomicznej są domowe obiady i wypieki, dlatego ZAZ przygotował dla mieszkańców Wałcza i okolic bogatą ofertę cateringu świątecznego. Oddziały Spółdzielni Socjalnej Feniks w Koszalinie i Białogardzie oferują opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, całodobowo lub na godziny. Usługi opiekuńcze uzupełnione są o wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, fizjoterapię, usługi podologiczne i fryzjerskie – idealnie, by wyglądać pięknie podczas świąt.

Choinka pomocy

Boże Narodzenie to czas szczególny, pełny życzliwości i pamięci o osobach potrzebujących naszego wsparcia. Sprawmy, by w tym roku w naszych domach pojawiły się stroiki, kartki świąteczne i ozdoby choinkowe wykonane przez osoby niepełnosprawne z zakładu aktywności zawodowej, czy warsztatu terapii zajęciowej. Pomaganie przez kupowanie jest wartościowe i daje wiele radości, zarówno twórcy jak i kupującemu. Korzystanie z efektów pracy osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej to jednoznaczne potwierdzanie poczucia użyteczności i wartości pracowników z niepełnosprawnościami.

Każdy z nich powinien normalnie funkcjonować, wyjść z domu i działać w przestrzeni publicznej. Pamiętajmy, że wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych buduje potencjał regionu.