Za nami pierwsze wydarzenie z cyklu 4 szkoleń dotyczących „Stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”, które poprowadził nasz ekspert, Pan Mateusz Brzeziński (Zespół – JBP Jarzyński Brzeziński Partners (jbp-law.pl))
Szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na sytuację epidemiczną zaplanowane zostały w formule online.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne zgłoszenia i obecność, co tylko potwierdza fakt, jak istotną i przysparzającą wielu wątpliwości kwestią są aspekty społeczne, klauzule społeczne w postępowaniach zamówień publicznych.
Szkolenia odbywają sie dzięki realizacji projektu Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu współfinansowanego ze środków RPO WZ z EFS.
Poza szkoleniami, oferujemy Państwu w ramach projektu również usługę doradztwa z tego samego zakresu.
Serdecznie zapraszamy!