W dniu 26 października br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jego celem było przedstawienie projektu „Modelu Współpracy pomiędzy OPS, PUP i WTZ na rzecz osób niepełnosprawnych”, wspólne przyjrzenie się problematyce, zebranie uwag, wskazówek czy wątpliwości. Spotkanie będące podsumowaniem 2-dniowych warsztatów z przedstawicielami ww. podmiotów,  stanowiło doskonałą okazję do prezentacji wyników wypracowanych na warsztatach ciekawych rozwiązań dotyczących współpracy i kooperacji  tych trzech instytucji.  Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”.