28 września br. w Hotelu Aquarius w Kołobrzegu odbyła się Gala finałowa 8 edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2021”. Konkurs po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID 19 powrócił w nowej odświeżonej formule, której wynikiem są dwie zupełnie nowe kategorie: Lider innowacyjności wśród podmiotów ekonomii społecznej w regionie oraz Lider Kooperacji (kategoria, w której zamierzonym celem było nagrodzenie wzorcowej współpracy partnerskiej pomiędzy przedstawicielem biznesu a podmiotem ekonomii ).

Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła wybrała: ZAZ „Szansa” w Choszcznie oraz Spółdzielnie Socjalną „Dobra Marka” w Domacynie, ze szwalnią w Karlinie (współpracującą z przedsiębiorstwem Probranding)